Ordförande: Pedro Boss
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleanter:

Firmatecknare:
Revisorer:

Kontaktperson mot RSF:
Klubbens ansikte utåt:
Webbmaster:
Utställningsansvariga:
Bildbedömningsansvarig:
Klubbtävlingsansvarig:
Utflyktsansvarig:
Ansvarig för externa tävlingar: